Các “Sen” thấy style mới của “Boss” thế nào???

Mèo đội mũ lông cực thời trang

Thỉnh thoảng đổi style mới cho các Boss mà nhận được hiệu quả bất ngờ thế này đây!!! Mũ làm bằng đống lông bỏ đi thôi mà!!! Bảo vệ môi trường lại vô cùng thời trang.

Thật là đáng yêu hết chỗ nói mà!!

Một phong cách sang choảnh!! quý sờ tộc!!
Một phong cách sang choảnh!! quý sờ tộc!!
Mũ cây thông luôn nè!!
Mũ cây thông luôn nè!!
Mũ nồi ư!! A chấp hết mọi phong cách nhé!
Mũ nồi ư!! Chấp hết mọi phong cách nhé!
Trông ta giống cao bồi miền tây k nào!!
Trông ta giống cao bồi miền tây k nào!!

Quá nhiều sự sáng tạo đã mang đến những phong cách rất độc đáo và mới lạ cho các Boss!!

Boss không cao nhưng đầy Sen cũng phải ngước nhìn đấy nhé!!!

0972.502.979